De vertaalslag naar passend onderwijs; concreet en duidelijk

Onderzoek, advies & ondersteuning

Voor kinderen vanaf groep 3


Is school ‘saai?’ Is je kind veranderd? Trekt jouw pientere zoon of dochter zich terug en vraag je je af wat er aan de hand is? Zie je hangerig gedrag, zijn er vaak vage klachten maar voel jij toch echt dat er meer speelt, dat hoogbegaafdheid een rol kan spelen en dat ánder werk, geen extra werk, jouw kind zou mogen uitdagen? 


Een andere aanpak kan de oplossing zijn! 


Het kan zo enorm frustrerend zijn als je kind niet gewoon ‘lekker’ naar school gaat. Elke dag weer die strijd, het gebrek aan motivatie, enthousiasme of emotie… Of je kind is juist thuis onverdraagbaar, terwijl ze volgens de juf zo meegaand is in alles.Wat moet je ?

Je wilt dat je kind zich ontwikkelt. Je wilt dat het gezien en gehoord wordt, maar je bent bang om die zeur-ouder te zijn. Het is ook niet dat je kind koste wat het kost naar het VWO moet. Daar gáát het niet om. Je wilt gewoon dat je kind gelukkig is. En ja, je hebt dagen dat je hem of haar zelf ook een aansteller noemt. Dat je vindt dat ze moeten aanpakken, doorpakken en moeten zeggen wat er is. 


Maar dan komt er weer dat stemmetje dat je kind er ook niets aan kan doen.  
Dat kenmerken van hoogbegaafdheid aanwezig zijn. En dan weet je dat je moet helpen om te zorgen dat je kind zich nú verder kan ontwikkelen, zeker als je wilt dat het straks  niet gaat onderpresteren of vastloopt op school.  
Sterker nog: ook de leerkrachten willen het beste voor je kind. Alleen gebeurt er weinig. Ze weten niet hoe dit aan te pakken. Maar het gaat wel om jouw kind…  

null

Ik kan jullie helpen!

Met onderzoek:

Door het kind te onderzoeken op didactisch niveau. Dat wil zeggen: ik meet geen IQ, maar kijk hoever het kind voor- of achterloopt op de geboden stof. Daarmee wordt duidelijk hoe het kind er didactisch voor staat en hoe daar op ingespeeld kan worden, zodat de leerstof weer leuk wordt.  

Met advies:

Daarnaast adviseer ik de ouders. Met de rapportage in de hand weten we meer en kunnen we meer. Gaan jullie ermee naar de juf of zal ik mee? Het onderwijsteam kan niet alles weten en het helpt enorm als je met een duidelijk plan en concrete tips komt.

Met begeleiding:

Uiteindelijk willen we actie in de klas. Verandering voor je kind, zodat het weer vrolijk huppelend of in elk geval goedgemutst de deur uitgaat ‘s ochtends. Want als je 8 jaar bent hoort je leven niet sáái te zijn. Ik kan verwijzen, helpen om initiatieven te ontplooien of eventueel zelf inspringen voor 1 op 1 begeleiding.  

Wie betaalt en wie bepaalt?

HB-begeleiding is altijd een samenwerking tussen school, begeleiders, ouders en kind. Als de kennis er is en de opties op tafel liggen, is het voor alle partijen fijn om snel te kunnen doorpakken.  
Ouders of school betalen dan rechtstreeks aan mij. Ik heb op dit moment geen wachtlijst.
Eventueel kan de zorg, dan wel individuele begeleiding, vergoed worden via HBpunt. Meer hierover weten? Neem dan contact met me op, dan kan ik je daarover meer vertellen. 
Ook kan ik scholen ondersteunen om beleidsmatig in te zetten op ‘meer- en hoogbegaafdheid’. In dat geval profiteren alle kinderen met HB-kenmerken, maar laten we dan ondertussen wel zorgen dat de kinderen van NU, ook nu alvast extra begeleiding krijgen.Wanneer moet je aan de bel trekken?

  • Als je aan je water voelt dat jouw kind op school lang niet uit de verf komt. Als ouder voel je dat.  

  • Als je de kenmerken van HB herkent.  

  • Als je kind vaak klaagt over buikpijn en/of hoofdpijn en er fysiek niks aan de hand is.   

  • Als je al langere tijd zorgen maakt en de leraar jouw zorgen begrijpt, maar er toch geen actie wordt ondernomen omdat niemand weet hoe nu verder?  

  • Als jij je al een tijdje zorgen maakt.

Tijd voor actie? Lang genoeg gewacht?  

Gun jezelf duidelijkheid en rust,  
geef je kind dat vertrouwen en de steun,  
en laat het onderwijsteam inspireren door mijn kennis en kunde op dit vlak

1 op 1 HB-start traject

3 sessies

  • Didactisch onderzoek  

  • Terugkoppeling naar ouders en naar school. 

  • In gesprek met school om samen te bekijken hoe er ingespeeld kan worden op de bevindingen uit het didactisch onderzoek. 

Quote van een ouder....

"Moet wel zeggen dat je ons en onze kinderen ONWIJS helpt, dus we zijn erg blij met je!🙂"