Het Meedenkgesprek

Iets heel anders

Speciaal voor scholen heb ik het meedenkgesprek: bedoeld om online de hoofden bij elkaar te steken met de voortrekkers in bijvoorbeeld een (bovenschools) overleg.
Als professional met een groot netwerk én brede kennis van regelingen, financiering, kansen en praktijkvoorbeelden, kan ik scholen en onderwijsteams helpen in het beleidsmatig aanpassen en verbeteren van de aanpak op het gebied van hoogbegaafdheid binnen het onderwijs. Een soort procesversneller dus in een oriëntatie op mogelijkheden of juist een soort kapstokgesprek gericht op snelle actie.

Willen jullie dat ik eens meedenk?


Mail of bel me en ik reserveer 45 minuten. Wacht niet te lang, want vanwege de intensiteit van dit overleg en de relatief lange duur, is het aantal opties per maand beperkt. Willen jullie eerst even een vooroverleg met mij? Mail me op Linda@hethblab.nl, dan plannen we een korter telefoontje.

Prijs: gratis

Duur: 45 minuten

Hoe: Teams of ZOOM

HET HB-LAB,

De HB-specialist voor ouders, kind & school

Mail of bel voor een (online) afspraak